baz01.JPG (46149 bytes)

DOMEIKAVOS LIETUVOS KANKINIŲ PARAPIJA

a.gif (244 bytes) au.gif (141 bytes) be.gif (193 bytes) br.gif (202 bytes) ca.gif (212 bytes) ch.gif (174 bytes) ir.gif (193 bytes) it.gif (193 bytes) po.gif (269 bytes) sw.gif (152 bytes) us.gif (206 bytes) ne.gif (158 bytes) fr.gif (193 bytes) ru.gif (906 bytes) jp.gif (961 bytes)
Keletas susijusių nuorodų:
Šv. Jono Bažnyčia Lapėse
Pro Vita
Domeikavos naujienos
Statybos kronika

Konsekracija
Lietuvos kankiniai
VIDEO

Nemokamas Hostingas Rambler's Top100
 
 

 vytis.JPG (7626 bytes)       
Išpažintys klausomos prieš Šv. Mišias.

PANORAMINĖ FOTO
Domeikava - Kauno rajono gyvenvietė, kurioje gyvena apie 6500 žmonių.
Parapijos Salių km. savo sodyboje po žeme V. Andziulis kartu su J. Bacevičiumi įkūrė pogrindžio spaustuvę "ab" , kuri 1980 m. išspausdino pirmąją knygelę - vysk. K. Paltaroko ,,Tikybos pirmamokslis”. Vėliau buvo išspausdintos kitos knygos ir maldaknygės. Sovietų saugumui KGB taip ir nepavyko surasti šios spaustuvės. Dabar čia muziejus ir visi norintys gali aplankyti po žeme esančią pogrindžio spaustuvę.

Steigiamasis parapijos susirinkimas įvyko 1990 m. gruodžio 2d. Bažnyčios vyr. architektas – Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas, Meno akademijos docentas, 1999 m. valstybinės premijos laureatas, architektų valdybos pirmininkas Kęstutis Pempė. Bažnyčios projekto autoriai architektai K. Kisielius, G. Ramunis, A. Asauskas drauge su “Vilniaus architektūros studija”, lietuvių išeivijos architektas R.Mulokas. 1993m. birželio 14  d.- masinio bolševikinio lietuvių tautos genocido dieną kertinį akmenį pašventino vysk. S. Tamkevičius. Buvo pašventinti V. Žilinsko išdrožta skulptūrinė grupė ir kryžius. 1995.05.16 Domeikavai paskirtas pirmas klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas. Iki tol aptarnavo kunigai iš Vilijampolės.

,,Reikia pamąstyti, kodėl nukentėjusiems - trečdaliui lietuvių tautos, nėra jų skausmo verto, didingo, liūdesiu alsuojančio paminklo. (…) Pagalvokime, ką darytų italai, prancūzai ar anglai, jei būtų buvę išžudyta jų tautos trečdalis. Tarkim 15 milijonų." L. ,,VORUTA" 2002-08-24 V. Zabiela XXII tarptautinis sąskrydis ,,Laisvės ugnis - ateities kartoms".
Tai neeilinė bažnyčia, bet Lietuvos žmonių, žuvusių už Tiesą, Laisvę, Gyvybę ir Dievą paminklas. Net daugiau - tai tautos kančių memorialas - šalia bažnyčios žymiausi tautodailininkai pradėjo kurti Lietuvos kančių kelią. Jį sudarys 14 skulptūrų. Tai tarsi Lietuvos kančių prezentacija pasauliui. Šį žymų paminklą panoro aplankyti Estijos ministras pirmininkas Martas Laras ir čia paliko vainiką.
Lietuvos Kankinių memorialas bus pats žymiausias ir ilgaamžiškiausias nūdienos palikimas ateinančioms kartoms.

Tikime gera tikinčiųjų ir geros valios žmonių valia ir pagalba. Pagal įstatymą galima 2% mokesčių paskirti savo nuožiūra. Kviečiame paremti Lietuvos Kankinių bažnyčios užbaigimą. Norėdami paskirti parapijai 2% nuo Jūsų sumokėto pajamų mokesčio, formos FR0512 langelius / laukelius pildykite taip:
8-ame - pirminė;
10-ame - 292057090
11-ame - Domeikavos Lietuvos kankinių parapija;
12-ame - Plačioji g. 22, Kauno r. LT-54360
16-ame - 2.00%.
Jei naudojatės internetinės bankininkystės paslaugomis, pasirinkę "e-paslaugas" formą (FR0512 – Prašymas pervesti 2 proc. pajamų mokesčio) galite pildyti internetu.
Pažymą galite atsisiųsti: http://pv1.esy.es/1/Domeikava_fr0512

Visi Lietuvos priešai, norėdami sunaikinti mūsų valstybę ir tautą, naikino Bažnyčią, kalbą ir dorą. Paremdami bažnyčią, tuo pačiu stipriname ir visuomenę integruojančią, konsoliduojančią instituciją, struktūrą, kuri vykdo karitatyvinę, socialinės pagalbos, socializacijos, dorinio ugdymo ir edukacinę misiją. Krikščionybė yra socialinių vertybių šaltinis, socialinės elgsenos reguliatorius, fundamentali europinės kultūros ir europietinės tradicijos dimensija.

Mūsų sąskaita:
BANKAS:
AB bankas ,,AB Swedbank
Banko Kodas:  73000
Sąsk. Nr.: LT687300010086192159

Gavėjas: Domeikavos Lietuvos kankinių parapija
S.W.I.F.T.   HABALTLT22

Parapijos kodas: 292057090

2006 m. Liepos 2 d. 15 val. Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius konsekravo Lietuvos kankinių bažnyčią Domeikavoje.
 

Contact information:
LT - 54360, Kauno r.
Domeikava
tel.: (8 - 37) 55 42 47

dom02.JPG (38279 bytes)

t_d1.jpg (2214 bytes) t_d2.jpg (2095 bytes)

t_d3.jpg (2195 bytes) t_d4.jpg (2254 bytes)

interjer cell lubos interior cell lubos

Andziulis spaustuveje Andziulis spaustuveje

Iejimas i spaustuve Andziulis su zmona prie siltnamio - puo kuriuo yra spaustuve

 

Copyright by Robertas Skrinskas