DOMEIKAVOS LIETUVOS KANKINIŲ PARAPIJOS STATYBOS KRONIKA IR RĖMĖJAI

AKTUALIJOS

ISTORIJA
Bažnyčios statybą iki 1994 m. rėmė SAF koncernas. Jis paaukojo 465.000Lt. Domeikaviečiai paaukojo apie 100.000 Lt. Dėka užsienio organizacijų Renovabis (1996 m. -50 000 DM) ir Kirche in Not (30 945 DM, 205 LT, 5000 USD), Kurijos (61 958 LT), arkivyskupo J.Bulaičio (5000USD), Lietuvos vyriausybės, kuri 1997 m. paskyrė 150.000Lt, buvo pastatytas bokštas, uždengtas stogas ir pradėti tinkavimo darbai. 1997 m. buvo sumokėtos visos skolos. 1998/9m.kun.Č.Auglys paaukojo 54 541USD. Buvo nutinkuota ir nudažyta išorė. Vietos parapijiečiai taip pat aukojo kiek galėjo. Bažnyčios statybą parėmė daug žmonių iš visos Lietuvos ir užsienio. Pvz. popiežius Jonas Paulius II, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivysk. Sigitas Tamkevičius, Niujorko kardinolas a.a. John O`Connor. 1999 m. pabaigoje buvo baigta išorė, nutinkuotas bažnyčios vidus, įrengta šarvojimo salė. Darbus atlieka UAB ,,Šeba". 2002 m. montuojamos pakabinamos lubos.
Po 1997 m. penkerius metus iš vyriausybės ir savivaldybės paramos negavome, kai tuo metu kitų rajonų valdžios rėmė mažiau būtinos pagalbos kaip Domeikavos, reikalingas bažnyčias. Lietuvos kankinių bažnyčios statybai iš Kauno rajono savivaldybės per 8 metus tegavome 10 000 Lt.
Visi prašymai ir kreipimaisi į valdžią paremti bažnyčios statybą atsimuša kaip žirniai nuo sienos.
Štai tų atsakymų pvz.:
,,(…) Apgailestaudami informuojame, kad Lietuvos respublikos Vyriausybė 2001 07 11 protokolu Nr. 33 (25 kl. ,,Dėl nebaigtos statybos, finansuojamos valstybės lėšomis, mažinimo") numatė nefinansuoti bažnyčių statybų. Tokių statinių statyba turi būti remiama iš kasmet valstybės biudžete numatomų lėšų tradicinių religinių bendrijų rėmimo programai." LR Finansų Ministrė Dalia Grybauskaitė 2001-08-31 Nr. 0202-02-0114512/0111113
,,Finansų ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės sekretoriaus pavaduotojo 2002 kovo 7 d. pavedimą Nr. 23-2382, pakartotinai (3-ią kartą) išnagrinėjo Kauno rajono Domeikavos Lietuvos kankinių parapijos klebono G. Skrinsko 2002-02-21 prašymą dėl lėšų skyrimo Domeikavos bažnyčios statybai.
Lietuvos respublikos Vyriausybė 2001 07 11 protokolu Nr. 33 (25 kl. ,,Dėl nebaigtos statybos, finansuojamos valstybės lėšomis, mažinimo") numatė, kad bažnyčių statyba turėtų būti remiama iš Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programai skirtų lėšų .Todėl manome, kad dėl lėšų skyrimo galimybių bažnyčios statybai užbaigti Domeikavos Lietuvos kankinių parapija turėtų kreiptis į Vyskupų konferenciją."
LR Finansų Viceministras Edmundas Žilevičius 2002-03-19 Nr. 0202-04-0205707/0202976

Dėl nurodymo kreiptis į vyskupų konferenciją reikėtų štai ką pasakyti. Reikia atminti, kad tie 3 milijonai, kuriuos bažnyčiai duoda vyriausybė yra dar dalinama ir skirstoma ,,Tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms". Iš gautos dalies Katalikų bažnyčiai, dalinama visoms Lietuvos vyskupijoms. Gauta vyskupijos dalis dalinama tarp parapijų. O kur dar išlaidos Kunigų seminarijos, Katechizacijos, Šeimos ir Jaunimo centrų, Interneto tarnybos, „Caritas" organizacijos, bažnytinio meno muziejaus ir kt. projektų išlaikymui. O kur dar senelių ir vaikų namų sąnaudos, nemokamos valgyklos. Vienai parapijai iš tų ,,milijonų" tenka keli šimtai litų - tai ,,katino ašaros".

2003 m., dėka aukotojų, buvo ženkliai pasistūmėta į priekį. Pirmiausiai buvo pilnai užbaigtos ir nudažytos žydra spalva pakabinamos lubos. Vyskupijos Meno Komisijai nusprendus jokių ornamentų ar piešinių nedėti, jos bus vientisos spalvos, be atvaizdų. Užbaigtas ilgokai trukęs vidinių sienų gruntavimas, glaistymas ir dažymas. Trūkstant lėšų ir sustojus ilgam darbams, paviršius teko glaistyti pakartotinai. (Dėl pastolių trukdymo, teks dar padažyti apatinę dalį). Buvo išardyti pastoliai, pakabintos lempos ir šviestuvai. Įstatytos kelios durys ir fasadinė stiklo ir aliuminio konstrukcijos vitrina. Po šių darbų atsivėrė bažnyčios interjero vaizdas.
Daugiausia aukų per 2003 metus paaukojo vietiniai parapijiečiai. Viso 56 641 lt.
Iš Kurijos gavome 10 000 lt.
Vokiečių katalikų Kirche in Not paaukojo 17 165 lt.
JAV vyskupų konferencija 15 000 $.
Šiluvoje surinkta 9 453 lt.
Savivaldybės valdyba skyrė 30 000 vitrinai.
Lapių parapija paskyrė sekmadieninę rinkliavą paremti statomą bažnyčią, surinko 167 lt.
Savo ruožtu, domeikaviečiai vieną rinkliavą skyrė Prisikėlimo bažnyčios statybai.

2004 m. bažnyčios statybą parėmė Kauno r. savivaldybė - 10 000 ir aikštelės asfaltavimui, Kurija - 10 000, A. Brazausko vyriausybė - 33 000, Achema - 10 000.
2005 m. Kauno m. savivaldybė - 50 000, Paramos kasa - 20 000.

Statybos našta sunkiai slegia parapijos tikinčiųjų pečius ir prašau kitų Lietuvos parapijų katalikus ir klebonus vieną sekmadieninę rinkliavą paaukoti Lietuvos kankinių bažnyčios užbaigimui. Apaštalų darbuose skaitome apie ano meto krikščionių solidarumą. Kodėl dabar neparodyti gyvo tikėjimo ir darbais?
Norisi visiems aukotojams ir rėmėjams nuoširdžiai padėkoti. Savo maldose visus jus prisimename. Nemažai lėšų pareikalaus aplinkos sutvarkymas ir kiti darbai. Domeikavos parapijos tikintieji viliasi, kad viso pasaulio lietuviai, savo aukomis padės pastatyti Lietuvos Kankinių Šventovę.