ATLAIDAI
 Lietuvos kankinių 06.14, Kryžiaus išaukštinimo 09.14, Marijos Rožinės 10.07. Keliami į artimiausią sekmadienį.

PASIRUOŠIMAS SAKRAMENTAMS

KRIKŠTAS Krikšto tėvai privalo būti:
1. Ne jaunesni, nei 16 metų.
2. Priėmę Sutvirtinimo sakramentą.
3. Susituokę bažnyčioje.
4. Pavyzdingi katalikai. Reikia turėti krikšto žvakę, krikšto marškinėlius, vaiko gimimo liudijimą.
PIRMOJI KOMUNIJA Tėvai užregistruoja savo vaikus rugsėjo mėnesio sekmadienį zakristijoje. Vaikai privalo lankyti tikybos pamokas mokykloje. Pasirengimas bažnyčioje vyksta per mokslo metus. Pirmoji Komunija vyks birželio mėnesį, per Lietuvos kankinių atlaidus.
SUTVIRTINIMAS Jaunimas nuo 15 m. registruojamas rugsėjo mėnesio sekmadienį zakristijoje. Kandidatai privalo lankyti tikybos pamokas mokykloje.
SANTUOKA Sužadėtinai užsiregistruoja prieš 3 mėnesius iki santuokos. Turi pateikti Šeimos centro kursų baigimo pažymėjimą (Vilniaus gt. 29, tel. 20 75 98), šiais metais išduotą krikšto pažymą ir mokėti pagrindines tikėjimo tiesas.
LIGONIAI Nelaukite kol ligonis pateks į komos būseną. Kvieskite kunigą kuo greičiau! Ligoninės turi savo kapelionus.
LAIDOTUVĖS Artimieji pirmiausia atvyksta pas kleboną sutarti laidotuvių laiką. Tikėjimo mokslo kongregacijos dekretu (AAS 65 1973 p. 500, kan. 1884) vieši nusidėjėliai (ateistai, neinantys Velykinės išpažinties, gyvenantys be sakramentinės santuokos ir kt.) laidojami, jei prieš mirtį ,,parodė kokius nors atgailos ženklus“. Tokie ženklai, paliudyti uolių katalikų, yra šie: prašymas pakviesti kunigą, nuoširdus mušimasis į krūtinę religiniais motyvais, nuoširdus kryžiaus bučiavimas, atsiprašymas dėl papiktinimų ir pan. (Lietuvos Vyskupų konferencijos instrukcija, 1996 02 22. Bažnyčios žinios 1996 03 15 Nr. 5.)

************************
Domeikavos kertinio akmens pašventinimas 1993m.
Tebevyksta aukų rinkimas bažnyčios užbaigimo darbams. O kodėl Tu negalėtum paaukoti Dievo Namų statybai? Informacija: 8-37-5542447

Kaip skirti 2 proc. pajamų mokesčio parapijai?
Gerbiami parapijiečiai ir kiti bažnyčios rėmėjai,
Valstybinė mokesčių inspekcija nagrinės tik tuos prašymus dėl 2 proc. pajamų mokesčio pervedimo, kuriuos pats gyventojas pateiks naudodamasis Elektroninio deklaravimo sistema, pats atneš arba atsiųs į Mokesčių inspekciją (Forma FR0512) http://www.vmi.lt/formos/pdf/FR0512.pdf arba DOC formatu Centralizuotai pateiktų prašymų iš bažnyčios Mokesčių inspekcija nepriima. Todėl prašome Jus naudotis anksčiau minėtais būdais, iš kurių geriausias - Elektroninio deklaravimo sistema. Iki gegužės 1 d. (imtinai) pateikti šią formą apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) skyriui.
Jūsų parama yra didžiulė pagalba bažnyčiai. Dėkojame už Jūsų pagalbą.

Gavėjas: Domeikavos Lietuvos kankinių parapija
Adresas: Plačioji 22, Domeikava, Kauno r., LT - 54360
Parapijos kodas: 292057090