ARCHYVAS

 

Lietuvos valstybiniame istorijos archyve yra saugoma 1740 06 15 inventorius – LVIA, f.669, ap.2, b321, l.62 Kitas aktas f.669, ap.2, b356, p. 369; 1818 m. vizitacija – LVIA, f.694, ap.1, b3640, l.372; 1885 m. inventorius – LVIA f.696, ap.2, b201, l.29; 1887 m. inventorius  – LVIA, f.696, ap.2, b201, l. 1-5a;[1]

Pagal Lapių bažnyčios archyve esantį muziejaus Priėmimo-perdavimo aktą, 1959 09 07 Lapių klebonas J. Stankūnas perdavė Kauno valstybinio istorinio muziejaus darbuotojai Gabriūnaitei Lapių archyve buvusius: 1. Inventorių iš 1887 m. (10 Lapų); 2. inventorių iš 1919 m. (6 lapai); 3. Telšių vyskupui raštas iš 1913 m. (1 lapas); 4. Raštas Lietuvos bažnyčių rektoriams (1 lapas); 5. Kun. Jurgio Markevičiaus pareiškimas (2 lapai); 6. Tris popiežių bules iš XVIII a. (3 lapai). Klebonas kun. R.Skrinskas 2007 m. gegužės mėnesį kreipėsi į Karo muziejų dėl minėtų dokumentų, norėdamas padaryti kopijas. Bet muziejaus archyvo saugykloje dokumentų nerasta.


 

[1] Jurgis Oksas „Trumpos istorinės žinios apie Lapių bažnyčią“, 1980.