SPECIFINIAI ARCHEOLOGINIAI DUOMENYS http://195.182.68.156/registrai/

 

LAPIŲ pilis

Kultūros paveldo įdentifikatorius MC. 17164, registro Nr.A327

Padavimai: Pasakojama, kad rūmuose gyvenę 3 broliai kalvinai. Žmonės juos vadinę prezidentais. Nuo savo rūmų iki bažnyčios broliai buvo pastatę geležinį tiltą, kuriuo važiuodavę į bažnyčią pasikinkę meškas (VAK. B.11. P.208).

Šaltiniai: Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas. Valstybės archeologijos komisijos medžiaga. KPC A. F.1. Ap.1. B.11. P.179-185, 207-208.

1930 m. daryta dvaro griuvėsių nuotrauka (VAK. B.11. P.180).

Kasinėjimų ir žvalgymų ataskaitos  A.Žalnierius. Kauno raj. Mažųjų Lapių dvaras. Archeologinių tyrimų ataskaita (1989 m.). LII rankraštynas. B.1781. 

 

 

         LENTAINIŲ piliakalnis

Radinių saugojimo vieta - Vytauto Didžiojo karo muziejus, Lietuvos nacionalinis muziejus.

Tarasenka (pusl.nr.)  157

Archeologijos atlasas (tomas) 2, (leidimo metai) 1975-08-01, (pusl.) 95

Šaltiniai: Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, V., 1973, p.124. Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas, V.,1993, p.59. Valstybės archeologijos komisijos medžiaga. KPC A. F.1. Ap.1. B.11. P.190-200. P.Tarasenka. Kauno senovė // Kauno tiesa. 1958 rugsėjo 20 d. M.Valančius. Pilys // Raštai. V.,1972. T.1. P.363 (Kleboniškis). B.Kviklys. Mūsų Lietuva. V.,1991.T.2. P.311. 

Topografiniai ir kiti apmatavimai: P.Tarasenka 1942 m. atliko piliakalnio topografinius apmatavimus M 1:1000. 

Kita medžiaga: 2 Lentainių piliakalnio nuotraukos. VAK. B.11. P.196. 

Žvalgymas: P.Tarasenka, 1942 m. MMT, V.Daugudis, 1967 m. Lietuvos istorijos institutas, A.Tautavičius, 1971 m., MMT, V.Daugudis, 1972 m. MMT, A.Kuncevičius, 1981 m.

Žvalgymo rezultatai: 1942 m. piliakalnis apmatuotas. 1981 m. nustatyta piliakalnio su gyvenviete teritorija.

Kasinėjimų ir žvalgymų ataskaitos: V.Daugudis. Kauno r. Lantainių, Vilkaviškio r. Piliūnų piliakalnių ir Kapsuko apylinkių archeologinių paminklų žvalgymo ataskaita 1967 09 12-1967 09 15. KPC A. F.7. Ap.1. B.118. P.1-4; A.Tautavičius. 1971 metų žvalg. archeologinės ekspedicijos Kėdainių, Jonavos, Kauno, Kaišiadorių, Prienų, Alytaus, Trakų, Švenčionių, Raseinių, Vilniaus r. ataskaita. KPC A. F.7. Ap.1. B.146. P.21; V.Daugudis. 1972 m. VI 12-30 d. archeologinės žvalg. ekspedicijos Kauno ir Vilkaviškio r. KPC A. F.27. Ap.1. B.26. P.17-18. A.Kuncevičius. 1981 m. žvalg. arch. eksp. Kauno r. ataskaita. KPC A. F.27. Ap.1. B.97. 

Topografinių ir kitų apmatavimų medžiaga  Piliakalnio planas M 1:1000 ir pjūvis M 1:500 (sudarytas P.Tarasenkos 1942 m.). KPC A. F1. Ap.1. B.1. (VAK medžiaga). P.193. Lentainių piliakalnio planas M 1:1000 (sudarytas P.Tarasenkos), situacijos schema 1:100 000 ir aprašymas. KPCA. F.15. Ap.1. B.80. 

Kartografinė medžiaga  Teritorijos ribų planas M 1:10 000. Lietuvos TSR Kauno r. kultūros ir gamtos paminklų katalogas. V.,1972. KPC A. F.4. Ap.1. B.7. P.28; Lietuvos TSR Kauno r. gamtos, istorijos ir kultūros paminklų katalogas. V.,1984. KPC A. F.4. Ap.1. B.53. P.83.

Kodas A324 K

 

                     

ŠANČIŲ piliakalnis

Kultūrinis sluoksnis, kapai  Piliakalnio aikštelėje kultūrinis sluoksnis iki 30 cm storio.

Tarasenka (pusl.nr.)  242

Archeologijos atlasas (tomas) 2, (leidimo metai) 1975-08-01,  (pusl.) 160

Šaltiniai: Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. V.,1973, p.124. Valstybės archeologijos komisijos medžiaga. KPC A. F.1. Ap.1. B.11. P.292-295, 306-312.

Topografiniai ir kiti apmatavimai: P.Tarasenka 1942 m. atliko piliakalnio topografinius apmatavimus M 1:500. 

Žvalgymas: P.Tarasenka, 1942 m.; Mokslinė metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba. V. Daugudis. 1972 m.; Mokslinė metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba. A.Kuncevičius. 1981 m.

Žvalgymo rezultatai: 1942 m. atlikti piliakalnio apmatavimai, aikštelėje pastebėtas tamsios spalvos dirvožemis; 1972 m. piliakalnio aikštelėje buvusioje duobėje pastebėtas iki 30 cm storio kultūrinis sluoksnis, nurodoma, kad p. piliakalnio papėdėje yra gyvenvietės liekanos,

Kasinėjimų ir žvalgymų ataskaitos: V.Daugudis. 1972 m. VI 12-30 d. archeologinės žvalgomosios ekspedicijos Kauno ir Vilkaviškio r. ataskaita. KPC A. F.27. Ap.1. B.26. P.28; A.Kuncevičius. 1981 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos Kauno rajone ataskaita. KPC A. F.27. Ap.1. B.97. P.18. 

Topografinių ir kitų apmatavimų medžiaga: Piliakalnio planas M 1:500 ir pjūvis M 1:250 (sudarytas P.Tarasenkos 1942 m.). KPC A. F.1. Ap.1. B.11 (VAK medžiaga). P.294; Piliakalnio planas M 1:1000 (sudarytas P.Tarasenkos), situacijos schema M 1:100 000 ir aprašymas. KPC A. F.15. Ap.1. B.18. 

Kartografinė medžiaga: Teritorijos ribų planas M 1 : 10 000. Lietuvos TSR Kauno rajono kultūros ir gamtos paminklų katalogas; V.,1972. KPC A. F.4. Ap.1. B.7. P.29. Lietuvos TSR Kauno rajono gamtos, istorijos ir kultūros paminklų katalogas. V.,1985. KPC A. F.4. Ap.1. B.53. P.87.

 

MASTEIKIŲ Kapinynas.

Buvęs kodas: AV284. MC 6008. Vieta: Masteikių k. 0,6 km į p. nuo Lepšiškių piliakalnio, vadinamo Batareika ir 0,2 km į š.r. nuo Marilės ir Neries santakos, į p. nuo Kauno-Žeimių kelio. Registro kodas: A329. Įregistravimo data: 1997-12-31. http://195.182.67.68/registrai/list_s.jsp?tipas=A&klase=V&nuo=200&iki=300

 

LEPŠIŠKIŲ piliakalnis, vadinamas Batareika

Buvęs kodas: AR356. MC 5055. Vieta: 0,8 km į Š.,Š.R. nuo Marilės ir Neries santakos, taip pat į P.V. nuo Šančių piliakalnio, vadinamo Kepeliušu, Pikelnia ir 0,5 km į š.v. nuo Kauno-Žeimių kelio. Registro kodas. A328. Įregistravimo data  1997-12-31. http://195.182.67.68/registrai/list_s.jsp?tipas=A&klase=R&nuo=300&iki=400