ISTORINIAI KADRAI

 


    Lapės, 1999-04-25. Gyvybės dienos šventimas.

Paminklo nukankintiems negimusiems kūdikiams atidengimas. Šv. Mišios. Jas aukoja Lapių klebonas kun. Robertas Skrinskas ir mons. Vincentas Jalinskas. http://youtu.be/nxzox3l7kWc
Lapės, 1999-04-25. Gyvybės dienos šventimas. Paminklo nukankintiems negimusiems kūdikiams pašventinimas. Paminklą atidengia Lapių klebonas kun. Robertas Skrinskas. Pašventina mons. Vincentas Jalinskas. Paminklo autorius Vincas Kankalis. http://youtu.be/L9l4eXE8ttg

 

Lapių Laisvės paminklo atstatymas

Lapės. Kauno r. Laisvės paminklo pamatų pašventinimas 2010-08-27
ir kapsulės įdėjimas. Pamatus pašventino Lapių klebonas kun. Robertas Skrinskas. Dalyvavo tarptautinės organizacijos TFP - „TRADICIJA. ŠEIMA. NUOSAVYBĖ" nariai, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo signataras, Kelmės rajono garbės pilietis Antanas Račas. http://youtu.be/P8hrKGja6A8

    Lapių Laisvės paminklo pašventinimas

Lapių Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje Šv. Mišios 2010-10-31.
Klebonas kun. Robertas Skrinskas švenčia 50 metų jubiliejų.
Šv. Mišias aukoja arkiv. metropolitas Sigitas Tamkevičius S.J., mons. Adolfas Grušas, mons. dek. Augustinas Paulauskas, kun. Kazimieras Ambrazas. Po Šv. Mišių Laisvės paminklo pašventinimas. http://youtu.be/6Ub21a1kIxo

Lapių Laisvės Paminklo pašventinimas 2010-10-31.
Šventina arkiv. metropolitas Sigitas Tamkevičius.
Paminklas atstatytas Lapių klebono kun. Roberto Skrinsko iniciatyva.
Projekto autorius arch. Kęstutis Pempė. Techninį projektą parengė inž. Vytautas Kantautas. Darbus organizavo Vytautas Kulviečius. Paminklo atstatymą finansavo Lapių parapija,  parapijiečiai ir Vytauto Kulviečiaus fondas. Betonavimo darbus atliko meistrai Laimonas Dubinskas, Šarūnas Kantautas, mūrijimo darbus - Rolandas Butkevičius, Jurijus Volodenko. http://youtu.be/DR6ImDfMcIU