VALSČIUS

Prieš I p. k. Lapių valsčiaus nebuvo. Visi Lapių bažnytkaimio apylinkės gyventojai priklausė Raudondvario valsčiui, rusų vadinamam ,,Krasnoselskaja volost“. 1919 01 21 įkurtas Lapių valsčius. Ypač daug pastangų kuriant valsčių įdėjo Eigirgalos kaimo ūkininkas Aleksas Vimbaras. Vieta Lapių valsčiaus raštinei parinkta Lontainių vienkiemyje, buvusiuose rusų valdiškuose namuose.[1] Šis valsčius buvęs labai didelis – nuo Vilijampolės iki beveik Žeimių. Buvusi valsčiaus savivaldybė, policijos nuovada, paštas, dvi parduotuvės, o Šatijuose buvęs malūnas ir alaus gamyklėlė.[2] Buvo pradžios mokykla, sveikatos punktas, vaistinė, vaikų prieglauda, žemės ūkio kooperatyvas „Ūkininkas“, smulkaus kredito draugija, miškų girininkija, kelios krautuvės, gyveno keli amatininkai.[3]

Lapių klebonui ir gyventojams prašant, valsčius 1935 m. buvo perkeltas į Lapes. Štai dokumento citata: ,,S.M. Pašto Valdyba, Pašto tarnyba. Kaunas, 1934 spalių mėn. 19 d. Nr. 29575. Lapių Bažnyčios klebonui. Pranešama Tamstai ir prašoma neatsakyti pranešti kitiems piliečiams, pasirašiusiems prašyme dėl perkėlimo Lapių pašto agentūros iš Lontainių kaimo į Lapių bažnytkaimį, žinoti, kad Pašto Valdybos atstovai nuvykę į vietą ištyrė reikalą, ir rado, jog pašto agentūros dabartinė būstinė Lontainių kaime sudaro nepatogumų piliečiams p. agentūrą lankyti.
Valdyba turi tikras žinias, kad vietos savivaldybė nuo ateinančių metų sausio mėnesio neliks toj pačioj būstinėj, bet persikels į Lapių bažnytkaimį. Perkėlimas pašto telefono agentūros iš Lontainių kaimo į Lapių bažnytkaimį yra susijęs su stambiomis išlaidomis, tai kad nedaryti aukščiau pažymėtų išlaidų, Valdyba nutarė pagal Tamstų prašymą Lapių p. agentūrą nukelti į naują būstinę – Lapių bažnytkaimį ne tuojau, bet su savivaldybės įstaiga, kurios sekretorius yra taip pat ir pasakytos agentūros tvarkytojas.“ (Pasirašo Direktorius ir Tarnybos viršininkas).[4]

1950-1975 m. Lapės - apylinkės centras. 1975 m., vykdant administracinių apylinkių stambinimą, Lapių apylinkė sujungta su Ražių apylinke.[5] Kauno r. Savivaldybės Tarybos 14-ajame posėdyje 1996 07 31, atsižvelgiant į gyventojų pageidavimą, nuo 1996 09 02 nuspręsta įsteigti Lapių seniūniją.[6] 2005 m. gegužės 10 d. prezidento dekretu patvirtintas Lapių herbas. Gyvenvietė sparčiai auga, statoma daug namų.


 

[1] Trimitas 1932 10 27

[2] Bronius Šukys ,,Lapės - miestelis prie Neris“ Kaunas 1991, p. 131.

[3] Bronius Kviklys „Mūsų Lietuva“ 2T, Vilnius 1991 p.373-374.

[4] LBA. Segtuvas ,,Įvairūs raštai“.

[5] B. Šukys ,,Lapės - miestelis prie Neries“ Kaunas 1991, p. 248.

[6] Savivaldybės žinios Kauno r. 1996 m. Nr 6